303954delawarexc40rechargelennendescamps.jpg

MOBILITEIT  
FM Magazine 32 – december 2022
Mobility Management – Case delaware

In 2017 werd besloten tot het verkleinen van de ecologische voetafdruk door een nieuwe visie op mobiliteit gecombineerd met een strategische aanpak en deze te verankeren in het Corporate Social Responsibility beleid.

fastnedlargefastchargingstation21.jpg

MOBILITEIT  
FM Magazine 31 – september 2022
Mobility Management

Wie vandaag als facility manager het domein mobility management onder zijn/haar vleugels heeft, weet ongetwijfeld dat twee elementen het meeste aandacht opeisen: de onder fiscale druk afgedwongen elektrificatie van het wagenpark en zoveel mogelijk mensen op de fiets krijgen voor hun woon/werkverplaatsingen.

daimler20c0351001.jpg

MOBILITEIT  
FM Magazine 30 – juni 2022
Mobility Management

Vandaag is er nog weinig twijfel dat de lang aanslepende gezondheidscrisis geleid heeft tot een algemene invoering van het hybride werken. Hybride werken gaat gepaard met minder afgelegde kilometers voor het woon/werkverkeer, met andere mobiliteitsbehoeften en een meer hybride invulling van de mobiliteit. Meer dan ooit ligt er heel wat rekenwerk op de tafel van de fleet/mobility manager.