peggierothe011.jpg

DOSSIER  
FM Magazine 36 – december 2023
Leesman

Leesman is na meer dan 10 jaar uitgegroeid tot referentie voor onderzoek en advies in verband met de tevredenheid en beleving van de werkplek en dat op wereldschaal. Het heeft een gestandaardiseerd meet- en evaluatiesysteem uitgewerkt en publiceert regelmatig nieuwe inzichten en studies. De meest recente draagt de titel ‘Workplace Reset’.

arcweldinginconstructionarea20221206232329utc.jpg

DOSSIER  
FM Magazine 35 – september 2023
De vuurvergunning

Dit is vooral het geval bij lassen, slijpen, snijden, thermisch strippen of zelfs het heet aanbrengen van een waterdichte coating. De lijst van technieken en situaties met een hoog risico is lang. Voorbeelden van brand tijdens of na dit soort werkzaamheden zijn helaas veelvoorkomend.

boschbatterybosch.jpg

DOSSIER  
FM Magazine 28 – december 2021
Mobility Management

Vele jaren ging het over fleet management, al dan niet als deelaspect van het vakgebied Facility Management, meestal afhankelijk van de grootte van het wagenpark. Al enige tijd is de verruiming van fleet naar mobility management aan de gang. Met de elektrificatie van zowel auto’s als fietsen speelt de Facility Manager sowieso een belangrijke rol in het faciliteren van de mobiliteit voor de medewerkers binnen een organisatie.

delabie1.jpg

DOSSIER  
FM Magazine 26 – juni 2021
Slim sanitair in de utilitaire sector

De tendens is dat duurzaamheid een aspect is waar niet alleen tijdens de bouw maar over een veel langere tijd naar gekeken wordt. Sanitaire toestellen kunnen hun meerwaarde bewijzen over de volledige levensduur door ze slim in te zetten.

36700609xl.jpg

DOSSIER  
FM Magazine 26 – juni 2021
Welke evoluties zullen de toekomst van FM bepalen?

Facility management evolueert razendsnel, niet in het minst door de huidige coronacrisis. Stelt u zich ook de vraag waar het in de toekomst naartoe moet binnen uw organisatie en functie? En welke evoluties de toekomst zullen bepalen? Neem dan zeker even de conclusie door van de belfa-werkgroep FM van de toekomst, die binnen vier domeinen interessante handvaten aanreikt.

40071748xl.jpg

DOSSIER  
FM Magazine 26 – juni 2021
belfa lanceert WeX (Workplace eXperiences) Cluster

De wereld verandert. De coronacrisis bracht een aantal zaken in een stroomversnelling. Organisaties die futureproof willen zijn moeten zich afvragen wat de definitie van facility management en workplace management is. De WeX Cluster, die momenteel binnen belfa wordt opgestart, buigt zich over deze vraagstukken. Sangara Klespis (WeX Leader binnen de belfa raad van bestuur): “We moeten hierop inspelen of anders gaan we achteruit. Het is een en-verhaal van inzoomen en uitzoomen binnen de VUCA-wereld. We gaan uit van een holistische visie. We willen de workplace management silo’s afbouwen en een sneeuwbaleffect teweegbrengen tussen diverse disciplines.”