Algemene voorwaarden

 

 

Deze algemene voorwaarden gelden tussen :

 

 

Elke bezoeker van deze site

en

de verantwoordelijke voor deze site, zijnde:

 

FCO Media bvba

Sociale zetel :               Zolderstraat, Otegem

 

Contact adres:              Boulevard des Canadiens 118, 7711 Dottignies

BTW                                BE 0461.651.803

Webmaster e-mail:       guy.leysen@fcomedia.be

Webmaster telefoon:   +32 56 941168

 

 

Onderaan elke pagina van de site vindt de bezoeker een detail van deze algemene voorwaarden, met name:

 

 

Algemene voorwaarden

Privacy policy

Cookies policy

Disclaimer

 

 

Enkele belangrijke voorafgaandelijke statements

 

 

Bescherming van uw gegevens

Alle gegevens van de bezoeker worden bijgehouden door FCO Media zelf en worden niet verhandeld, noch uitgeleend aan derden fysische of morele personen. Deze gegevens zullen binnen FCO Media enkel gebruikt worden binnen het kader van de professionele interesses van de bezoeker.
Voor meer detail: “Privacy policy”.

 

 

Intellectuele eigendom van inhoud van de site

Alle teksten, foto’s en andere data van gelijk welke aard zijn vanaf de datum van publicatie de eigendom van FCO Media . Niets van de inhoud van deze site mag door derden worden ontleend, gebruikt of verhandeld zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming.

Voor meer detail: “Disclaimer statement”.

 

 

Verantwoordelijkheid voor de inhoud van de site

De inhoud van de site wordt met grote zorg en ter goeder trouw door de medewerkers van FCO Media samengesteld en online gezet. Er wordt naar gestreefd maximaal de deontologische en ethische waarden na te leven.  Indien echter door foute bron of vergissing de inhoud niet correct mocht blijken, dan zal die op vraag van de bezoeker, klant of ieder belanghebbende, worden verwijderd of rechtgezet zonder recht op enige schadevergoeding.
Voor meer detail: “Disclaimer statement”.

 

 

Interactieve diensten van de site

Het gebruik van de interactieve diensten van de site sluit in dat de gebruiker de algemene voorwaarden aanvaardt. Hieronder worden de interactieve mogelijkheden van de site opgesomd met in het kort hun betekenis. Als één of ander niet duidelijk mocht zijn dan kan de bezoeker vrijblijvend en gratis contact opnemen met de webmaster.

 

 

Gratis registratie op de website van “FM Magazine”
          - U leest online op PC, tablet of smartphone de volledige artikels.
          - U ontvangt de tweewekelijkse nieuwsbrief
          - U schrijft vlot in voor alle evenementen die door FCO Media worden georganiseerd.

 

 

Initiatie door de bezoeker van enige actie of transactie op de website veronderstelt dat hij zich schikt naar deze Algemene Voorwaarden en zijn verschillende onderdelen en geen eigen voorwaarden aanbrengt.

 

Alle overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader van het bezoek van, of interactie met deze site mochten rijzen, kunnen enkel door de rechtbanken van Kortrijk, België worden beslecht.

Op de hoogte blijven van interessant nieuws uit uw sector via onze nieuwsbrief? Vul hier uw mailadres in.


Door te registreren ga je akkoord met de algemene voorwaarden.