iceddtotem.JPG

NEWS 26/02/2018

Totem, een Belgisch instrument voor de evaluatie van de milieu-impact, voorgesteld op Batibouw

Terwijl enerzijds het gebruik van gebouwen tot minder primair energieverbruik en CO2-uitstoot leidt, stijgt anderzijds de milieu-impact van de bouwmaterialen zelf. De evaluatie en de vermindering van de milieu-impact van bouwmaterialen is een centraal probleem voor de sector geworden. Daarom hebben de drie Gewesten van België de handen in elkaar geslagen voor het Totem-project. Dat moet leiden tot een evaluatiemethode voor de milieu-impact van de bouwmaterialen op de Belgische markt. De officiële voorstelling vond plaats op de eerste professionele dag van Batibouw en werd bijgewoond door Joke Schauvliege en Pierre-Yves Jeholet, de bevoegde ministers van Vlaanderen en Wallonië. Ze waren opgetogen over de goede samenwerking van de drie gewesten in dit project.

www.icedd.be

www.ovam.be

www.wallonie.be

www.leefmilieu.brussels


Registreer u gratis:

  • Volledige artikels lezen
  • FM-Magazine ontvangen per post en online lezen
Registreer