Programma

Ontdek alle facetten van een vakgebied in volle ontwikkeling! Met onder andere deze onderwerpen: ‘why is coworking so popular?’, ‘De Mobiliteit in België en de rol van bedrijven in de verduurzaming hiervan’, ‘Opstellen lastenboek schoonmaak’ ...


09:30 – 10:00


ONTVANGST

10:00 – 10:40

Why is coworking so popular? Three distinguished factors, namely cost, convenience, and community

Edouard Cambier - Seed Factory

Mede-eigenaar Seed Factory

Akoestische problemen voorkomen door simulatie

Matthias Aerts - Ideal Acoustics

Hoe weet u zeker dat uw prachtige ontwerp geen akoestische problemen zal kennen. Een herkenbaar en actueel probleem waar u als architect niet meteen raad mee weet?
Tijdens deze lezing maken Matthias Aerts en Bart Ieven van iDeal Acoustics u vertrouwd met de basisprincipes van akoestiek en leggen ze u uit hoe u aan de hand van gratis software de hoeveelheid ‘galm’ kan simuleren om zo reeds tijdens de ontwerpfase de nodige maatregelen te nemen. Het resultaat is een eindproduct waarbij zowel het design gerespecteerd blijft als het akoestische comfort gegarandeerd is.

10:45 – 11:25

De Mobiliteit in België en de rol van bedrijven in de verduurzaming hiervan

Peter Andries – FOD Mobiliteit

Attaché Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

De Belgen worden steeds meer geconfronteerd met mobiliteitsproblemen en de tijd die verloren gaat bij de verplaatsingen brengt een aanzienlijke maatschappelijke kost met zich mee. Woon-werkverkeer is een belangrijk onderdeel van die verplaatsingen en twee van de drie verplaatsingen worden met de auto gemaakt.
Deze sessie zal gaan over de tendensen en hoe de gangbare praktijk van de verplaatsingen zich evolueert in België alsook de rol die bedrijven spelen bij het verduurzamen van de mobiliteit van hun werknemers.

De opmaak van een meerjarenonderhoudsplan: aanpak en voordelen

Mathias Germeau - Facilicom

Hoe assetmanagement en een meerjarenonderhoudsplan bijdragen tot een kostenefficiënt beheer.

11:25 – 11:55


PAUZE

12:00-12:40

Opstellen lastenboek schoonmaak

Dirk Van Hoey - IPSO 

Senior consultant Ipso bv

Kerncompetenties: het calculatiemechanisme voor de schoonmaak begrijpen, opmaken en negotiëren van een rendabel schoonmaakcontract, en van bij de aanvang van het contract denken aan de praktische opvolging van het contract later. Op het programma staan volgende items. Hoe calculeert u de benodigde schoonmaaktijd? Het begrip van werktempo. Het type lastenboek kiezen: middelenverplichting? Resultaatsverbintenis? SLA? Het belang van periodieke schoonmaaktaken. Analyse van de ingediende offertes.

Circulair aankopen binnen FM, een uitdaging voor een duurzamere wereld

Frank Geets

12:40 – 14:00


LUNCH, BEZOEK VAKBEURS EN NETWERKMOMENT

14:05 – 14:45

You never get a second chance to make a first impression

Koen Vanhoutte - Krinkels

Directeur Krinkels

Een mooie en verzorgde buitenomgeving zonder zorgen, dat is toch de droom van elke Facility Manager? Het onderhoud van de buitenomgeving is belangrijk voor de eerste indruk en het imago van een bedrijf. 
Maar misschien zijn uw eisen niet even streng voor elke uithoek van het terrein? Smartscape maakt samen met u een overzicht van uw site(s) met de kwaliteitsniveaus die u wenst. Het onderhoud is dus resultaatgericht. De planning van het onderhoud wordt autonoom en met behulp van digitale beelden gepland zodat altijd aan de kwaliteitseisen wordt voldaan.

Building Standard, focus op gezondheid en welzijn in gebouwen

Liesbeth Reekmans - Idewe

Verantwoordelijke discipline Bouwen en Gebouwen van Groep Idewe/Ibeve

De WELL Building Standard is de eerste wereldwijd erkende standaard die focust op gezondheid en welzijn in gebouwen. De criteria bevatten ontwerpstrategieën, prestatiecriteria, onderhoudsvoorschriften en afspraken tussen werkgever en werknemers over de gebouwde omgeving. Het is een op prestaties gebaseerde standaard die in het ontwerp geïntegreerd wordt en waarvan de prestatiecriteria in de tijd opgevolgd worden. Tijdens de presentatie komt u te weten hoe dat we vanuit Idewe/Ibeve de klant in het ontwerp- en bouwproces, en tijdens de exploitatie ondersteunen. En hoe onze onderzoeksafdeling daaraan meewerkt.

14:50 – 15:30

The future of work in 2030

Annick Vandenbulcke - Colliers

Head of occupier advisory Colliers International

2030: welke drivers zullen bepalen hoe we gaan werken in de toekomst? Colliers ontwikkelde vijf mogelijke scenario’s voor onze toekomstvisie en de impact op de werkomgeving en het vastgoed zullen bepalen.

Ledverlichting tegen elke prijs? Of krijgen visueel comfort en welzijn ook een kans bij de keuze van nieuwe verlichting?

Catherine Lootens – Groen Licht Vlaanderen

Clustermanager Groen Licht Vlaanderen

Een overzicht van de geplande items. De basisprincipes van verlichting, de energie-efficiëntie van bestaande lichtbronnen, aanbevelingen van de norm EN 12464-1, ledverlichting - bijzondere kenmerken en aandachtspunten voor een optimaal visueel comfort, en de toegevoegde waarde van ledverlichting voor het menselijk welzijn.

15:35 – 16:05


PAUZE

16:10 – 16:50

Activeer je digitale werkplek

Hans Vandenberghe – Digisuits

Oprichter Digisuits

Een digitale werkplek hebben we allemaal: de pc op uw bureau, de smartphone in uw zak, de bestanden op het intranet of de gedeelde harde schijven, de schermen in vergaderruimtes en uw digitale tools in uw thuiskantoor. Hoe zorgt u ervoor dat u en de mensen waarmee u samenwerkt in deze digitale werkplek er maximaal voordeel uit halen? Hans Vandenberghe leidt het publiek op een interactieve manier door de digitale uitdagingen en gebruikt de kracht van de groep om inzichten te formuleren die helpen uw digitale werkplek te vatten en te activeren.

16:50 – 18:00


RECEPTIE, VAKBEURS EN NETWERKING